Service
เคลือบสีภายในถังไซโล
รายละเอียด :

บริการเคลือบสี    ป้องกันการยึดติดของวัตถุดิบที่ทับจนอัดแน่น  ป้องกันการเกิดสนิม ป้องกันการเกิดเชื้อรา   ภายในถังไซโล ถังบรรจุวัตุดิบ เมล็ดธัญพืช เช่น ข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลี  รำข้าน้ำตาล แป้ง อาหารสัตว์ หรือ อาหารเหลว เช่น น้ำนม น้ำผลไม้ หรือวัตถุดิบ เพื่อให้วัตถุดิบมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น